กิจกรรมของบริษัท

ซีพีแอล กรุ๊ป ร่วมสมทบทุนกองทุนสู้ภัยโควิด-19

ซีพีแอล กรุ๊ป ร่วมสมทบทุนกองทุนสู้ภัยโควิด-19

ซีพีแอล กรุ๊ป ร่วมสมทบทุนกองทุนสู้ภัยโควิด-19 มอบเงิน น้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย

Read more

ซีพีแอล กรุ๊ป ร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซีพีแอล กรุ๊ป ร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ซีพีแอล กรุ๊ป ร่วมสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) มอบสิ่งของจำเป็น และน้ำดื่ม

Read more

มอบอุปกรณ์นิรภัยแบรนด์แพงโกลิน ให้กับ อบต.สาคู

มอบอุปกรณ์นิรภัยแบรนด์แพงโกลิน ให้กับ อบต.สาคู

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์นิรภัยแบรนด์แพงโกลิน ให้กับ อบต.สาคู กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยโซน อ.ถลาง

Read more

Mobile Menu-th