annual report2019 2020 TH 4

สารจากประธานกรรมการ


ในปี 2563 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ยากลำบาก ที่พวกเรา บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เผชิญปัญหาและอุปสรรคต่างๆนานา ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 19 แต่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ ความรัก ความสามัคคี ทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ ส่งผลให้พวกเราสามารถประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมั่นคง


แม้ว่าธุรกิจฟอกหนังอยู่ในภาวะชะลอตัวจากปัญหาทางเศรษฐกิจภายนอกที่เข้ามามีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทยังมั่นใจในด้านการขาย การตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก ทำให้สินค้าของบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ผู้ผลิตสินค้าชั้นนำของโลกที่ยังคงส่งคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่บริษัทสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ เป็นผลมาจากความพยายามปรับปรุงการผลิตและการขายให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายการลงทุนและปรับปรุงระบบการผลิตให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30 % รวมไปถึงความสามารถในการบริหารจัดการสินค้าได้ดีขึ้น และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ท่ามกลางความท้าทายในปีที่ผ่านมา มีเรื่องน่ายินดีสำหรับบริษัทในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมฟอกหนังสำเร็จรูปรายใหญ่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับใบรับรองระดับเหรียญทอง (Gold Medal) ด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กร LEATHERWORKING GROUP (UK) ทั้งในส่วนโรงฟอกหนังวัว โรงฟอกหนังหมู และโรงผลิตหนังสำเร็จรูป ซึ่งสะท้อนความสำเร็จของระบบการจัดการภายในด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับสูง


ขณะเดียวกัน ในปีที่ผ่านมา สินค้าเซฟตี้โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างการเติบโตให้กับบริษัท ในปีที่ผ่านมายังสามารถรักษาระดับการขยายตัวไว้ได้อย่างพอใจ จากความต้องการสินค้าป้องกันภัยส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ซึ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนเริ่มตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานทำให้สินค้าเซฟตี้โปรดักส์ มีความต้องการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แพงโกลินเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย ที่ดำเนินกิจการต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าและบริการ ส่งผลให้แพงโกลินเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นและมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง


ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจและทุ่มเท ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ภายใต้นโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็งและจริงจังของบริษัท

 
signature 01

 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน
ประธานกรรมการ 
 
 

Mobile Menu-th