การ​ประชุม​วาระพิเศษ​แผนก​ย้อมหนัง CPL2

ภาพ​บรรยากาศ​ การ​ประชุม​วาระพิเศษ​แผนก​ย้อมหนัง CPL2 (คุณ​ธีรยุท​ธ)​ ในการนำนโยบาย​จาก​การ​ประชุม​ ผู้​บริหาร​ Production -​Technician มาถ่ายทอด​ให้​ผู้​ปฏิบัติงานทราบ ดังนี้

​ 1.ด้าน​การ​ควบคุม​ความ​ชื้น​ของ​ wet blue

2.การใช​้เครื่อง​จักร​อย่า​งถูก​วิธี​

(ณ วันที่ 19 มิ.ย. 61 เวลา 13.00 น.)​


 

259190
259191
69635
69636
69637