คณะผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เยี่ยมชมโรงงาน

ประมวลภาพ คณะผู้อำนวยการ , รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าพบผู้บริหาร และเยี่ยมชมโรงงาน (วันที่ 05/04/61)


 

Guest Visit (1)
Guest Visit (10)
Guest Visit (2)
Guest Visit (3)
Guest Visit (4)
Guest Visit (5)
Guest Visit (6)
Guest Visit (7)
Guest Visit (8)
Guest Visit (9)