CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 


ผลิตภัณฑ์หลักของ CPL ได้แก่ หนังผิวฟอกสำเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนังท้องฟอกสำเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทผลิตเพื่อส่งให้กับโรงงานรองเท้าทั้งในและต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนังประเภท หนังนูบัค. หนังน้ำมัน. หนังทำสี,หนังท้อง,และหนังกันน้ำ ซึ่งผลิตภัฑ์ของบริษัทฯต้องได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานสากลเป็นต้น
1.หนังผิวฟอกสำเร็จรูป
2.หนังท้องฟอกสำเร็จรูป
 
 
CPL : Creative performance leather