CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 
กิจกรรมเพื่อสังคม
มอบอุปกรณ์นิรภัยแบรนด์แพงโกลิน ให้กับ อบต.สาคู กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยโซน อ.ถลาง
นายกิตติกร ประทีป ณ ถลาง (นายก อบต.สาคู) พร้อมด้วยหัวหน้ากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยโซน อ.ถลาง รับมอบอุปกรณ์นิรภัยแบรนด์แพงโกลิน จาก บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 21 ชุด ทั้งนี้นายกฯและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยขอกราบขอบพระคุณ มูลนิธิวงษ์เจริญสิน ที่เล็งเห็นและใส่ใจถึง ความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ที่มีความเสี่ยงอยู่ทุกเสี้ยวนาที ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน จึงได้นำอุปกรณ์นิรภัยแบรนด์แพงโกลิน มาเพิ่มและอำนวยความสะดวก ในการปฏิบัติงานมากขึ้น โดยนางสาวปภัสรินทร์ ภัทรเมธีเศรษฐ์ ผจก.โครงการเจริญสินธานี กะทู้ เป็นผู้แทนในการมอบในครั้งนี้
 
 
CPL : Creative performance leather