CPL : Creative performance leather
 
CPL : Creative performance leather
 
 
สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมในปีที่ผ่านมาจะอยู่ในภาวะซบเซา เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกทำให้การจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคลดลง แต่ด้วยความตั้งใจและความพยายามอย่างยิ่งของฝ่ายบริหาร ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ยังสามารถสร้างผลงานให้เติบโต โดยผลการดำเนินงานกลับมามีกำไรสุทธิ 12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีผลขาดสุทธิ 103 ล้านบาท

ประเด็นสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กลับมามีกำไรอีกครั้งในปี 2561 แม้ว่า ปีผ่านมาจะเป็นปีที่ไม่ดีนักสำหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง คือ การที่เราคาดการณ์ถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมล่วงหน้าได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ และเตรียมรับมือกับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมไว้แล้ว ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงเน้นในเรื่องของการลงทุน ทั้งการปรับปรุงโรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร พัฒนาคุณภาพการผลิต รวมถึงขยายกำลังการผลิต โดยเฉพาะในส่วนงานผลิตหนังสำเร็จรูป ที่เพิ่มขึ้นจากระดับสูงสุดเฉลี่ย 1.8 ล้านตารางฟุต เป็นเฉลี่ย 2.1 ล้านตารางฟุต ต่อเนื่องไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้า รวมถึงการเสริมทีมการตลาดให้แข็งแกร่งขึ้น

เช่นเดียวกับธุรกิจฟอกหนังที่บริษัทฯ ได้ลงทุนเพิ่มเครื่องจักรขยายกำลังการผลิต ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 จนทำให้สามารถฟอกหนังวัวและหนังหมูได้ตามกำลังผลิตที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือเซฟตี้โปรดักส์ ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” ในปีที่ผ่านมา ก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากยอดขายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยเพิ่มสูงขึ้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้เช่าอุปกรณ์นิรภัยเพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งด้วย

การขับเคลื่อนการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะข้างหน้า ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรองรับกับโอกาสในอนาคต ซึ่งเรามั่นใจว่า อุตสาหกรรมหนัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีราคา มีความคงทนและยังเป็นที่ต้องการของตลอด จะยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ โดยเฉพาะเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนานาประเทศทั่วโลก แม้จะมีความท้าทายจากความผันผวนด้านการค้าและเศรษฐกิจรออยู่ อย่างไรก็ตาม ในทุกการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลลัพธ์ที่ได้รับกลับมาจากการลงทุนนั้น จะคุ้มค่าและเป็นการเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ ได้เดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง

ในนามของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าของเรา ที่ไว้วางใจและพร้อมที่เติบโตไปข้างหน้ากับเรา

ขอแสดงความนับถือ
สุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ
 
 
CPL : Creative performance leather