กิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน

ประมวลภาพกิจกรรมเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 20 ก.ค. 61


 

S  84410370