บรรยากาศ Big Cleaing Day โครงการ - รณรงค์ทำความสะอาดภายในเขตประกอบการ

 บรรยากาศ Big Cleaing Day โครงการ - รณรงค์ทำความสะอาดภายในเขตประกอบการ (วันที่ 05/04/61)


 

Big Cleaning Day 180702 0008
Big Cleaning Day 180702 0009
Big Cleaning Day 180702 0010
Big Cleaning Day 180702 0011
Big Cleaning Day 180702 0012
Big Cleaning Day 180702 0013
Big Cleaning Day 180702 0014
Big Cleaning Day 180702 0015
Big Cleaning Day 180702 0016
Big Cleaning Day 180702 0017
Big Cleaning Day 180702 0018
Big Cleaning Day 180702 0019
Big Cleaning Day 180702 0020